Wednesday, 11 June 2014

Xplorasi Episod Menjejak Dakota KN630

( Antara gambar2 yang telah diambil sepanjang rakaman)